foto mono

take simply, feel deeply.

Mini

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

NISSAN BLUEBIRD (510) 1967-72

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

Irises

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

No Number

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog

Bottles

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

Baby

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

Like The Blood Vessels

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog

Sun Setting Into The River

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

Ladybird Beetle (SUBARU 360)

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

Porsche Macan

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog

Book Cafe

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

Mini Merlion

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

Baggege

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog

Mayonnaise Bus

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

T-Shirts

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

Sidewalk

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

Jurassic Park

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

FORD MERCURY EIGHT

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

Cloud

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog

Hydrangea

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

Harley-Davidson Sportster

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 90mm F4 + ACROS100 >>> go to main blog

Garden View

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog

STARBUCKS

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog

Three-Story Pagodas

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog

New City

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog

Statue Garden

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog

Couple

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog

Skybridge

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog

Argyle Pattern

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog

Steps

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog