foto mono

take simply, feel deeply.

flower & tree

Irises

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

Baby

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

Like The Blood Vessels

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog

Hydrangea

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

Garden View

OLYMPUS OM-1 + G.Zuiko 28mm F3.5 + Acros100 >>> go to main blog

Steps

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 90mm F4 + ACROS100 >>> go to main blog

Winter Path

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

In The Park

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100 >>> go to main blog

Surface

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 90mm F4 + ACROS100 >>> go to main blog

River Side Walking

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 90mm F4 + ACROS100 >>> go to main blog

Workout

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 90mm F4 + ACROS100 >>> go to main blog

River Side

YASHICA ELECTRO35CC + ACROS100

Sidewalk

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100

Falls in City

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100

Fallen Leaves

YASHICA ELECTRO35CC + ACROS100

Indian Summer

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + ACROS100

Green Road Over The Water

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + NEOPAN400 PREST

Japanese Chess

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + NEOPAN400 PREST

PM5:51 --- Eerie Ambience

OLYMPUS OM-1 + F.Zuiko 50mm F1.8 + ACROS100

Old Man and His Dog

OLYMPUS OM-1 + F.Zuiko 50mm F1.8 + ACROS100

EBISU Garden Place

[LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + NEOPAN400 PREST]

Whining

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 90mm F4 + NEOPAN400 PREST

In the Temple Garden

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 90mm F4 + NEOPAN400 PREST

With Mama & Grandma

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 90mm F4 + NEOPAN400 PREST

Praying

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 90mm F4 + NEOPAN400 PREST

Train & Train

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 90mm F4 + NEOPAN400 PREST ブルーハーツTRAIN-TRAIN - YouTube

Papa & Daughter

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 90mm F4 + NEOPAN400 PREST

Liberty

LEICA IIIc(3c) + LEITZ ELMAR 50mm F3.5 + 400TX

Sunlight

Shade of Palm Tree